Make your own free website on Tripod.com

CADANGAN

STRUKTUR KURIKULUM

IBE PLUS & ASSOCIATE PROGRAM

    

Penjadualan program KOPEDA-IBE

IBE PLUS (8 MINGGU KULIAH) : 02 JAN 25 FEB 2001

BIL.

KOD

MATA PELAJARAN

KT. (Jam Seminggu)

1.

IPE 0001

BAHASA INGGERIS ASAS

2 (5)

2.

IPM 0001

MATEMATIK ASAS

2 (5)

3.

IPB 0001

PENGANTAR PERNIAGAAN

2 (5)

4.

IPP 0001

PROJEK

2

JUMLAH KREDIT

8 (15)

  

TRIMESTER 1 (14 MINGGU KULIAH) : 05 MAC 17 JUN 2001

BIL.

KOD

MATA PELAJARAN

KT. (Jam Seminggu)

1.

APA 0101

BOOK KEEPING SKILLS  (Teras)

4 (5)

2.

APC 0101

COMPUTER SKILLS (Teras)

4 (5)

3.

APB 0101

BUSINESS ENGLISH (Teras)

4 (5)

4.

LAN 1004

LAN 1005

PENGAJIAN ISLAM (Wajib)

atau

PENDIDIKAN MORAL (Wajib)

2 (3)

2 (3)

JUMLAH KREDIT

14 (18)

  

TRIMESTER 2 (14 MINGGU KULIAH): 23 JUL 11 NOV 2001

BIL.

KOD

MATA PELAJARAN

KT. (Jam Seminggu)

1.

APQ 0101

MATHEMATICS SKILLS FOR BUSINESS APPLICATION (Major)

4 (5)

2.

APB 0102

BUSINESS COMMUNICATION I (Major)

4 (5)

3.

APE 0101

MICRO-ECONOMICS (Major)

4 (5)

4.

LAN 1001

BAHASA KEBANGSAAN A 

atau

BAHASA KEBANGSAAN B (Wajib)

2 (3)

2 (3)

JUMLAH KREDIT

14 (18)

  

TRIMESTER 3 (7 MINGGU KULIAH): 03 DIS 15 JAN 2002

BIL.

KOD

MATA PELAJARAN

KT. (Jam Seminggu)

1.

APL 0101

INTRODUCTION TO LAW (Major ACC. & MGT, Elektif IS)

4 (10)

2.

APC 0102

PROGRAMMING - VISUAL BASIC (Major IS, Elektif ACC. & MGT.)

4 (10)

3.

LAN 1003

PENGAJIAN MALAYSIA (Wajib)

2 (5)

JUMLAH KREDIT

10 (15)

 

 

 

Kalendar Akademik Program KOPEDA-IBE

PERKARA

TARIKH

BIL. MINGGU

PERKARA

KURSUS PERSEDIAAN

02 JAN - 25 FEB

8

KULIAH

26 FEB - 04 MAC

1

CUTI

TRIMESTER

TARIKH

BIL. MINGGU

PERKARA

1

05 MAC - 22 APR

7

KULIAH

23 APR - 29 APR

1

CUTI ANTARA SEMESTER

30 APR - 17 JUN

7

KULIAH

18 JUN - 01 JUL

2

PEPERIKSAAN

02 JUL - 22 JUL

3

CUTI AKHIR

JUMLAH MINGGU

20

 

2

23 JUL  - 16 SEP

7

KULIAH

17 SEP - 23 SEP

1

CUTI ANTARA SEMESTER

24 SEP 11NOV

7

KULIAH

12 NOV 18 NOV

2

PEPERIKSAAN

19 NOV 02 DIS

3

CUTI AKHIR

JUMLAH MINGGU

20

 

3

03 DIS 15 JAN 

7

KULIAH

16 JAN 29 JAN

2

PEPERIKSAAN

30 JAN 19 FEB

3

CUTI AKHIR

JUMLAH MINGGU

12

 

JUMLAH

 MINGGU

52

 

Kembali ke halaman utama

atau

Kembali ke halaman KOPEDA IBE